Integritetspolicy
Stort lager - Snabba leveranser Prisgaranti - Före och efter köp Service hela vägen
Snickers Workwear

Integritetspolicy


Behandling av personuppgifter är en förutsättning för vår verksamhet. Det är viktigt för oss att din data är säker hos oss. Vår integritetspolicy ligger till grund för vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig

Ställning Karlskoga AB, org.nr. 556771-5858, är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas på Ställning.se, Snickarkläder.se, Stegproffsen.se och Solideq.fi.

Ställning Karlskoga AB
Gösta Berlings väg 55
69138 Karlskoga
Telefon: 0586-53000
E-post: info@stallning.se

Data och hur vi hanterar den

Vi samlar in kunddata om dig, exempelvis ditt namn, fakturaadress, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, telefonnummer för leveransavisering, person- och organisationsnummer. På våra hemsidor hanterar vi även användar-id och lösenord för kundkonton.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in data genom att

  • Du lämnar informationen till oss när du blir kund eller lägger en beställning
  • Hämta den från externa källor så som offentliga register (SPAR) samt kreditupplysningsregister (UC AB) eller andra samarbetspartners.
  • Våra webbsidor använder cookies som samlar in information från din webbläsare.

Vad vi använder data till

För att vi ska ha rätt att samla in data ska det finnas rättslig grund till behandlingen. Det krävs att behandlingen ska vara nödvändig för att vi ska kunna fullgöra (1) ett avtal med dig eller (2) en för Ställning Karlskoga AB rättslig förpliktelse. Vi kan också behandla din data (3) om det ligger i vårt berättigade intresse eller (4) om du lämnat ditt medgivande till behandlingen.

Nedan anger vi exempel på situationer där vi behandlar dina personuppgifter samt med vilken rättsliga grund vi gör det.

Orderläggning

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera din order och lämna uppgift till dig om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av vårt avtal med dig.

Kontakt med kundtjänst

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina reklamations-, retur- och övriga kundtjänstärenden. Behandlingen ligger i vårt berättigade intresse och kan vara nödvändig för att leva upp till lagkrav eller vårt avtal med dig.

Marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post. Vi kan även skicka personliga erbjudanden till via telefon eller e-post. Denna behandling kan innefatta profilering.

 

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla och förbättra vår verksamhet och tekniska system. Behandlingen ligger i vårt berättigade intresse.

Redovisning

Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för gällande bokförings- och skatteregler. Behandlingen sker för att vi ska kunna leva upp till våra rättsliga förpliktelser.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen ligger i vårt berättigade intresse.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Efter intresseavvägning kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part, men endast när det är tillåtet enligt lag. Vi är skyldiga att på begäran enligt lag eller myndighetsbeslut lämna ut personuppgifter till myndigheter så som polismyndigheten och Skatteverket. Uppgifterna kan också delas med andra bolag inom Solideq Group-koncernen. Vi kan också komma att dela uppgifterna med logistikföretag, marknadsföringsbolag, finans- och kreditgivningsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning.

Åtgärder vid överföring av personuppgifter till land utanför EU/ESS

Det kan förekomma att vissa leverantörer har en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES. I sådan händelse sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Beträffande överföring till USA kan dataöverföringen ske enligt Privacy Shield-bestämmelserna.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi sparar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt att spara dem för det ändamål de ursprungligen samlades in. I vissa fall behöver personuppgifterna sparas längre för att Ställning Karlskoga AB ska leva upp till rättsliga förpliktelser. Det gäller exempelvis köp- och orderhistorik. Personuppgifter som sparas för marknadsföringsändamål sparas till dess att du begär att de längre inte ska behandlas, men maximalt i fem år. Uppgifter som samlats in till förhindrandet av brott eller missbruk sparas så länge det behövs för att förebygga och rapportera brott.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att veta hur vi behandlar dina personuppgifter, när de behandlas, av vem, i vilket syfte och vilken konsekvens som behandlingen får.

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av oss både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära ett kostnadsfritt utdrag från oss som innehåller information om vilka personuppgifter vi behandlar. Du har rätt att begära sex utdrag per kalenderår. Om du vill begära fler utdrag än så får Ställning Karlskoga AB ta ut en avgift för de ytterligare utdragen.

Rätt till rättelse

Om någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om (1) det inte längre än nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter med hänsyn till för vilket syfte de ursprungligen samlades in, (2) du inte längre samtycker till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (3) du invänder mot behandling skett med stöd av vårt berättigade intresse men där ditt intresse väger tyngre, (4) vår behandling av dina personuppgifter har varit olaglig eller (5) att personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Om du begär radering kommer vi, om möjligt, att underrätta dig om att raderingen har genomförts.

Rätt till begräsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter i framtiden begränsas till enbart vissa syften. Denna rätt gäller exempelvis när du har anmält att en uppgift är felaktig och att ärendet handläggs hos oss.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som sker med stöd av vårt berättigade intresse. I denna invändning ska du ange varför du invänder. Om vi ändå menar att behandlingen är berättigad, måste vi visa att vårt intresse väger tyngre. Du har alltid rätt att invända mot sådan behandling som avser direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att ett utdrag lämnas till dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Rätt till inte bli föremål för automatiserade beslut

Du har rätt att begära att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Detta kan exempelvis gälla automatisk kreditansökan. Om du lägger en order hos oss innebär det att du lämnar ditt medgivande till att en automatisk kreditansökan görs.

Anmälan om överträdelse

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot denna policy eller gällande regelverk, ber vi dig att ringa vår kundtjänst på 0586-53 000. Du kan också klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den myndighet som har tillsyn över behandlingen av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten har telefonnummer 08-657 61 00 och e-post imy@imy.se.


Cookies

En cookie är en liten fil som skickas till din webbläsare när du besöker en webbplats. På så sätt kan vi spara information om ditt besök så att nästa besök blir lättare och webbplatsen mer användbar för dig.

Vårt användande av cookies

På Ställning.se använder till exempel cookies för att komma ihåg vilken momsinställning du valt, vad du lagt i varukorgen, för att visa mer relevanta annonser, räkna hur många besökare en viss sida har, skydda din data och spara dina annonsinställningar.

Ställning.se kommer inte att fungera om man inte godkänner användning av cookies. Vi kommer exempelvis inte kunna lagra vad du har lagt i varukorgen eftersom vi kommer tro att det är en ny besökare vi varje sidladdning.

För att du ska få bättre kontroll över vilka cookies som ska få användas när du besöker Ställning.se, har vi delat upp våra cookies i tre kategorier.

Nödvändiga

Nödvändiga cookies aktiverar grundläggande funktioner som gör att webbplatsen fungerar säkert och korrekt. Därför går de inte att stänga av. Dessa cookies hanterar bland annat momshantering, varukorgen m.m.

Analys & Statistik

Dessa cookies ger oss information om hur användarupplevelsen av vår webbplats fungerar och ger oss möjlighet att jobba med förbättringar av användarvänligheten, kundservice och andra liknande funktioner.

Marknadsföring

Marknadsföringscookies används för annonsering där vi med hjälp av våra samarbetspartners kan kommunicera den typ av erbjudanden som vi bedömer är mest relevanta för dig och dina preferenser.

Om du inte godkänner cookies

Om du inte godkänner användning av cookies kan din webbläsare ställas in enligt detta önskemål. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en underrättelse när vi försöker lagra en cookie på din dator. Genom webbläsarens inställningar kan du radera redan lagrade cookies. Hur du går till väga beror på vilken webbläsare du använder. Se din webbläsares hjälpavsnitt för mer information.

 

Du kan också besöka nedan länkar för att göra inställningar för användande av cookies.

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

 

Tredjepartscookies

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Vi reserverar oss för att göra ändringar i vår cookiepolicy.