Fraktvillkor
Stort lager - Snabba leveranser Prisgaranti - Före och efter köp Service hela vägen
byggstallning

Fraktvillkor


Under fraktvillkor benämns ”kunden” som den part som överenskommits som mottagare av godset, d.v.s. antingen kunden själv eller den som kunden begärt träda i dennes ställe som mottagare av godset.


Tilläggstjänster och ändringar

För att hålla fraktavgifterna så låga som möjligt, ingår inte tilläggstjänster eller ändringar i ordinarie fraktprodukt. Fraktpriset som visas i kassan avser ordinarie transportprodukt och är exklusive tilläggstjänster och ändringar. Tilläggstjänster så som ändring av transportuppdrag, senareläggande av leverans, tidslöfte vid leverans, lagerhyra, returer, bakgavellyftslossning eller motsvarande ingår inte i ordinarie transportprodukt. Om dessa tjänster beställs till i efterhand och tjänsterna innebär tilläggsavgifter, kommer dessa tilläggsavgifter att vidarefaktureras kunden i efterhand. Kontakta gärna kundtjänst för uppgift om vilka kostnader som är förenliga med olika tilläggstjänster.


Lagerhämtningar

För de flesta produkter erbjuds lagerhämtningar från interna eller externa lager. Om lagerhämtning är tillgängligt framgår denna leveransmetod i kassan. Saknas leveransmetoden i kassan, vänligen kontakta kundtjänst.

Vid lagerhämtningar ansvarar kunden för lastning och lastsäkring.


Delleveranser

Ställning.se levererar från flera interna och externa lager. Din order kan därför komma att levereras i flera sändningar. Du som kund betalar bara en fraktavgift per order även om din order dellevereras. I händelse av delleverans på begäran av kunden (exempelvis på grund av önskemål om leverans till flera leveransadresser) kommer extra fraktavgifter att vidarefaktureras kunden.


Leveranstid

Under normala förhållanden bokas din order för transport 1-4 dagar efter att vi mottagit din order. Tiden det tar för oss att få hem varor som inte finns i lager, plocka och packa din order och boka transporten benämns som utleveranstid. Utleveranstiden kan påverkas av produkternas tillgänglighet, lagerstatus och nivåer i orderingång. Vid känd förlängd utleveranstid förmedlas detta på aktuella produktsidor och/eller i kassan.

Om utleverans inte kan ske inom angiven tid ska kunden utan onödigt dröjsmål informeras om anledningen till förseningen och upplysas om en ny utleveranstid, om det är möjligt. Kan vi inte heller åtgärda felet inom skälig tid och leveranstid är av väsentlig betydelse, har kunden rätt att häva köpet. Detta gäller även specialbeställningar.

Vi bokar våra transporter huvudsakligen med DHL Freight. Användande av andra speditörer kan förekomma i undantagsfall. Om du har angivit en e-postadress vid orderläggningen kommer ett e-postmeddelande att skickas till dig när din order bokats för transport. Normalt levereras din order 1-4 arbetsdagar efter att din order bokats för transport. Med hjälp av informationen i e-postmeddelanden kan du söka sändningen via DHL:s kundtjänst (0771-345 345) och få närmare information om förväntad leveransdag. Tiden det tar för speditören att hämta in sändningen hos oss och leverera den till dig benämns som transporttid. Transporttiden kan påverkas av godsdimensionerna, godsvolymer och begränsningar i turlistan på vissa orter.

Om det inte särskilts avtalats om tidslöfte vid leverans, kompenserar Ställning.se inte för kostnader som uppstått för kunden på grund av leveransförsening. Kunden ansvarar för att exempelvis inte boka in hantverkare innan du mottagit och kontrollerat godset.


Leveransadress

Leveransen sker till den adress som angivits vid orderläggningen. Leveransadressen kan normalt inte ändras när ordern har bokats för transport. Se information ovan om ändring av transportuppdrag. Ställning.se reserverar sig rätten att vägra en order om det visar sig att speditören inte kan leverera till den angivna leveransadressen.

Mottagaren ansvarar för att det är farbar väg fram till leveransadressen för ekipage med bil och släp. Om förhållandena är sådana att enbart dragbil kan få plats, behöver Ställning.se underrättas om detta vid orderläggningen. Om speditören behöver ta ut en tilläggsavgift p.g.a. begäran om enbart dragbil, kommer denna tilläggsavgift att vidarefaktureras kunden.

Leverans till öar

Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas särskild leverans med avseende på pris, leveranstid och leveranssätt. Vid leverans till skärgårdsöar gäller den fraktavgift som angivits på ordern till fast adress på fastlandet. Kund svarar själv för lossning på den fasta adressen på fastlandet och för vidare transport till ön. Vi ber er dock ange leveransadressen hela vägen ut till ön vid orderläggningen eftersom det påverkar vår hantering av transportbokningen. Vid leverans till Gotland gäller ordinarie transportvillkor.


Lossning

Inför din lossning

Speditören levererar normalt vardagar 07:00-17:00. Speditören aviserar leveransen via sms eller telefon innan leverans. Kunden ansvarar för att vara tillgänglig på telefon för att ta emot leveransavisering, samt att vara tillgänglig på leveransadressen för att ta emot leveransen. Om kunden inte är tillgänglig på telefon eller på leveransadressen, kan speditören behöva ta ut en tilläggsavgift för leveranshinder som kommer vidarefaktureras kunden.

Ordinarie transport

Gods levereras normalt olossat till leveransadressen. Olossad leverans innebär att kunden ansvarar för att lossa godset från lastbilsflaket. Leveransen sker normalt från en sidolastad dragbil med släp. Större gods behöver lossas med maskinell lossningshjälp så som truck eller hjullastare. Om flera personer är behjälpliga vid leveransen, är lossning för hand godtagbart vid leverans av mindre gods. Vid handlossning kan chauffören inte vara behjälplig.

Kunden ansvarar för att lossningen kan genomföras på mindre än 30 minuter. Om lossningstiden överstiger 30 minuter kan speditören behöva ta ut en tilläggsavgift för leveranshinder som kommer vidarefaktureras kunden.

Leveransen sker enligt leveransvillkor Incoterms 2010 DAP ”Delivered at Place” d.v.s. ”fritt olossat köparens leveransadress” om inget annat överenskommits.

Observera att de flesta ställningsprodukter är längre än 2,50 m vilket gör att godset inte kan svängas runt på lastbilsflaket. Därav kan man inte förutsätta att den bakgavellyft som vissa lastbilar är utrustade med kan användas vid lossningen. Om lossningstiden överskridit 30 minuter, om maskinell lossningshjälp eller handlossning inte varit tillgängligt kan speditören behöva omdirigera sändningen till terminal och utföra nytt leveransförsök senare. I sådan händelse kommer tilläggsavgiften för leveranshinder att vidarefaktureras kunden.

Kranbilslossning

Kranbilslossning kan väljas vid leverans av vissa produkter. Tillvalet görs i kassan. Vid kranbilslossning ansvarar speditören för lossningen av godset. Kunden ansvarar fortfarande för att vara på plats på leveransadressen för att ta emot godset, samt att det är farbar väg fram till leveransadressen.

Budbilsleverans

Budbilsleverans kan väljas vid leverans av vissa produkter. Tillvalet görs i kassan. Vårt bud kör då ut varorna till dig enligt överenskommelse om tid och datum. Vid budbilsleverans ansvarar kunden för lossningen av godset. Om inte annat överenskommits är enbart handlossning tillgänglig vid budbilsleverans. Chauffören kan inte vara behjälplig vid lossningen. Kunden ansvarar fortfarande för att vara på plats på leveransadressen för att ta emot godset, samt att det är farbar väg fram till leveransadressen. Om kunden inte varit tillgänglig på leveransadressen, om handlossning inte varit tillgängligt kan budet behöva returnera sändningen till terminal och utföra nytt leveransförsök senare. I sådan händelse kommer ny avgift för budbilsleveransen att debiteras kunden.

Budbilsleverans är inte tillgänglig på alla postorter.

Leverans till ombud

Om godsdimensionerna tillåter det, kan leveranser till privatpersoner komma att bokas till närmaste ombud. Kunden aviseras via sms eller e-post när godset ankommit ombudet. Kunden ansvarar för att hämta ut godset inom liggetiden. Om kunden inte hämtat ut godset inom liggetiden, kan det innebära att det begärs i retur och att speditören debiterar en avgift för outlöst gods som kommer att vidarefaktureras kunden.

Terminalhämtning

Vid svårighet för mottagare att leva upp till kraven vid lossning, kan terminalhämtning begäras. Terminalhämtning begärs via meddelande till kundtjänst vid orderläggningen. Kunden aviseras via sms eller e-post när godset ankommit terminalen. Kunden ansvarar för att hämta ut godset inom liggetiden. Om kunden inte hämtat ut godset inom liggetiden, kan det innebära att det begärs i retur och att speditören debiterar en avgift för outlöst gods som kommer att vidarefaktureras kunden.


Transportskador eller avvikelser


Hanteringen av transportskador eller avvikelser i din leverans skiljer sig beroende på om du är konsument eller näringsidkare.

Företag/näringsidkare

Ställning.se ansvarar för att alla skador som uppstår under transporten till den avtalade leveransadressen.

Om inte tillvalen kranbilslossning eller bakgavellyftslossning valts till på ordern, ingår inte lossning i transportprodukten. Därför ansvarar inte Ställning.se för skador som uppstår vid lossningen av godset.

Vid leverans är det viktigt att du som mottagare gör en övergripande inspektion av godset för att se om något blivit skadat under transport. Om du redan vid mottagandet av leveransen noterar att godset eller emballaget är skadat, ansvarar du som mottagare för att skadan noteras på fraktsedeln. Ställning.se kan inte lämna ersättning för godsskador om fraktsedeln undertecknats utan anmärkning om godsskada. Det underlättar vår godsskadehantering om du som kund dokumenterar godsskadan med bilder.

Är godset väsentligt skadat kan du som mottagare vägra leveransen. I händelse av väsentlig godsskada som du vägrar att ta emot, ansvarar kunden för att utan dröjsmål och senast fyra (4) arbetsdagar efter lossningsdagen anmäla godsskadan till kundtjänst.

Vid mindre eller delvisa godsskador, kan leveransen ändå godkännas. I händelse av mindre eller delvisa godsskador som du godkänner att ta emot, ansvarar du som kund för att, utöver att anmärka godsskadan på fraktsedeln, även för att utan dröjsmål och senast fyra (4) arbetsdagar efter lossningsdagen anmäla godsskadan till kundtjänst.

Hela godset ska snarast efter mottagandet inspekteras i sin helhet för att upptäcka dolda skador som inte kunde noteras vid leveranstillfället. Upptäcks dolda skador, ansvarar kunden för att senast fyra (4) arbetsdagar efter lossningsdagen anmäla godsskadan till kundtjänst.

Ställning.se kan inte lämna ersättning för godsskador om anmälan härom inkommit senare än fyra (4) dagar efter lossningsdagen.

Privatperson/konsument

Bestämmelserna ovan om att skador ska anmälas till kundtjänst, ska vara utan verkan gentemot konsumenter, om sådana bestämmelser följer av konsumentlagstiftning. Vi ber dig att inspektera godset för skador vid leverans och meddela oss om eventuella transportskador inom fyra dagar för att vi ska ha möjlighet att kräva ersättning av transportören. Läs mer om hur du reklamerar under rubriken Reklamation.

Felexpedierade leveranser

Om en order visar sig vara felexpedierad, ansvarar kunden för att utan dröjsmål och senast tjugo (20) arbetsdagar efter lossningsdagen anmäla detta till kundtjänst. Se separata villkor för returer.


Vid transport till näringsidkare

För näringsidkare gäller leveransvillkor enligt Incoterms 2010 DPU ”Delivered at Place Unloaded” d.v.s. ”fritt olossat köparens leveransadress” om inget annat överenskommits.

Utöver de villkor som särskilt specificerats på denna sida, gäller Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser 2015 vid leveranser till näringsidkare.