Ångerrätt
Stort lager - Snabba leveranser Prisgaranti - Före och efter köp Service hela vägen
Snickers Workwear

Ångerrätt & returer


Konsumenter

För kunder som är konsumenter/privatpersoner tillämpar Ställning.se distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. I avsnittet om ångerrätt och returer för konsumenter benämns kunden som konsument. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har konsumenten rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning.

Du som konsument har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och inte vara mer omfattande än nödvändigt. Om varan eller varorna på något sätt blivit skadade, missfärgade, utsatta för smuts eller liknande så har vi rätt att göra en värdeminskning upp till 100 %. Detta gäller även eventuellt emballage.

Om varan returnerats skadad eller om den på annat sätt har brukats så att ångerrätten inte kan tillämpas kommer den returnerade varan inte att återbetalas och konsumenten står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

Nyttjande av ångerrätten anmäls genom att kontakta kundtjänst. När du lämnar in din anmälan om nyttjande av ångerrätten i formuläret på denna sida får du en kvittens på att vi mottagit din anmälan. Du kan också använda Konsumentverkets ångerblankett som kan hämtas här. Ångerblanketten har våra företagsuppgifter förifyllda. Observera att ångerblanketten ska skickas till Ställning.se via e-post eller brev. Den ska inte skickas till Konsumentverket.

Konsumenten ska skicka tillbaka varan till den returadress som framgår nedan, alternativ personligen inlämna varan till den returadress som framgår nedan, inom fjorton (14) dagar från det att konsumenten meddelat att denne önskar utöva sin returrätt. Om du skickar tillbaka din retur, rekommenderar vi att du sparar den kvittens som speditören lämnar till dig, så att du kan styrka att speditören tagit emot varan.

Konsumenten står själv för returfrakt och den risk som uppstår när man skickar gods. Om konsumenten föredrar det kan Ställning.se uppdras att ombesörja och vidarefakturera returfrakten. Om Ställning.se ombesörjer returfrakten gäller våra fraktvillkor för returen. Normalt behöver maskinell lastning finnas tillgängligt på upphämtningsadressen. Observera att faktisk returfrakt kommer att debiteras vid returen. Du är välkommen att kontakta kundtjänst för uppgift om vad returfrakten kommer att kosta.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Ställning.se uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel på detta är sådana varor som tillverkas efter beställning och anpassas efter konsumentens önskemål. Om en sådan produkt förekommer på din order kommer Ställning.se att särskilt underrätta dig som kund om det.

Reklamation

För reklamationer tillämpar Ställning.se 23 § Konsumentköplag (1990:932). Om konsumenten upptäcker att varan är felaktig, ska en reklamation anmälas genom att kontakta kundtjänst. När du lämnar in din anmälan om nyttjande av ångerrätten i formuläret på denna sida får du en kvittens på att vi mottagit din anmälan. Om du reklamerar inom två månader anses din reklamation alltid ha inkommit i rätt tid, men enligt Lag (2005:62) kan konsumenten ha upp till tre års reklamationsfrist.

Vid reklamation har konsumenten rätt att kräva att Ställning.se avhjälper felet, men bara om detta kan ske utan oskälig kostnad för oss. Konsumenten har rätt att hålla inne betalning i väntan på att Ställning.se avhjälper felet. Kan inte felet avhjälpas har konsumenten rätt till prisnedsättning motsvarande felet. Om felet är av väsentlig betydelse, har konsumenten rätt att häva köpet.

Återbetalning till privatpersoner

Ställning.se återbetalar beloppet senast fjorton (14) dagar från att Ställning.se mottagit konsumentens ångermeddelande. Ställning.se friskriver sig från att återbetala konsumenten till dess att varan är åter på av Ställning.se angivet lager enligt Returadress nedan eller när vi fått bevis om att varan är returnerad, det som sker först. Återbetalningen görs via den betalningsmetod som valdes vid köpet. Om betalning gjordes via Klarna kommer Klarna att ombesörja returen enligt Klarnas villkor för den aktuella betalningsmetoden. Om betalning gjordes via kort, kommer det kort som ursprungligen debiterades att krediteras. Om betalning gjordes via bankgirot eller bankinsättning, behöver konsumenten inkomma till Ställning.se med kontouppgifter för återbetalning. På konsumentens begäran kan återbetalning även göras via utbetalningsavi.

Om Ställning.se uppdragits att ombesörja och vidarefakturera returfrakten, kommer avdrag att göras med motsvarande belopp. Om varan utsatts för värdeminskning enligt ovan, kommer avdrag att göras med motsvarande vid belopp.

Tvistlösning

I största möjliga mån försöker vi alltid att lösa alla eventuella tvister direkt med kund, om ni har ett ärende så kontanta gärna vår kundtjänst. Går det inte att tillsammans hitta en lösning så finns det möjlighet att använda Europeiska Kommissionens online-plattform för tvistlösning (ODR) Ni kan också vända er direkt till Allmänna Reklamationsnämnden på nedan adress, via nämndes webbplats https://www.arn.se/om-arn/Kontaktaoss/ eller via e-post till arn@arn.se.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Sverige

Ställning.se förbinder sig att alltid följa rekommendation lämnad av Europeiska Kommissionens online-plattform för tvistlösning (ODR) och/eller Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också väcka talan i allmän domstol.

Företag & näringsidkare

Om du handlar från Ställning.se som företag/näringsidkare så tillämpas bestämmelserna i köplagen (1990:931). Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 20 % på värdet av de returnerade produkterna komma att göras. Innan retur kan göras ska medgivande lämnats från kundtjänst.

Kunden står själv för returfrakt och den risk som uppstår när man skickar gods. Om kunden föredrar det kan Ställning.se uppdras att ombesörja och vidarefakturera returfrakten. Om Ställning.se ombesörjer returfrakten gäller våra fraktvillkor för returen. Normalt behöver maskinell lastning finnas tillgängligt på upphämtningsadressen. Observera att faktisk returfrakt kommer att debiteras vid returen. Du är välkommen att kontakta kundtjänst för uppgift om vad returfrakten kommer att kosta.

Reklamation

Hela godset ska snarast efter mottagandet inspekteras i sin helhet för att upptäcka dolda skador som inte kunde noteras vid leveranstillfället, fel- eller underleveranser, produktionsbristfälliga varor eller liknande. Upptäcks fel i leveransen, ansvarar kunden för att senast fyra (4) arbetsdagar efter lossningsdagen anmäla avvikelsen genom reklamation till kundtjänst.

Ställning.se kan inte hantera reklamationer om anmälan härom inkommit senare än fyra (4) dagar efter lossningsdagen.

Återbetalning till företag & näringsidkare

Ställning.se skickar kreditnota senast fjorton (14) dagar från det att varan är åter på av Ställning.se angivet lager enligt Returadress nedan. Kunden kan dra av beloppet av kreditnotan vid betalning till oss eller begära återbetalning via kundtjänst. Om Ställning.se uppdragits att ombesörja och vidarefakturera returfrakten, kommer avdrag att göras med motsvarande belopp. Om varan utsatts för värdeminskning enligt ovan, kommer avdrag att göras med motsvarande vid belopp.

Returadress

Om inte annat överenskommits, ska varan returneras till vårt lager i Karlskoga på nedan adress:

Ställning Karlskoga AB
Gösta Berlings väg 55
69138 Karlskoga
Sverige

Om inte returen överlämnas personligen utan lämnas för godsbefordran, måste dokument innehållande order-, kund- eller fakturanummer bifogas godset så att den order som returen avser kan identifieras av lagret.