Dokument

Monteringsanvisningar & typkontrollintyg

På denna sida finns monteringsanvisningar, typkontrollintyg och blandningsintyg för våra olika aktuella och föregående ställningssystem på olika språk. Du är alltid välkommen att kontakta kundtjänst om du har frågor eller saknar något dokument.

Observera att för varje typkontrollintyg gäller bara monteringsanvisningen utgiven på originalspråket (se referens i typkontollintyget). Monteringsanvisningar på övriga språk är endast vägledande.

Produkt Typkontrollintyg Blandningsintyg Monteringsanvisning
Tillverkare Produkttyp Svenska Engelska Svenska Svenska Engelska Finska Spanska Polska Ryska
Solideq Ram Ramscaff
Altrad Ram
   Trapptorn
Modul
Modul Rotax
Kopplingar
Alufase Rullställning
Custer Rullställning
Alulock Rullställning
Monzon Ram
Modul